Dimmbarkeit
Filter nach Dimmbarkeit
Gehäusefarbe
Filter nach Gehäusefarbe
Motion sensor
Filter nach Sensor-Verbaut
IP-Schutzklasse
Filter Nach IP-Schutzklasse
Energy label

59,99226,99

 • Dimmable: 100%, 50%, 20%
 • Schwenkbar (30°)
 • Direct 230 V Mounting
 • Maße: Ø80 mm, 85 mm Höhe
Energy label

59,99226,99

 • Dimmable: 100%, 50%, 20%
 • Schwenkbar (30°)
 • Direct 230 V Mounting
 • Maße: Ø80 mm, 85 mm Höhe
Energy label

56,99206,99

 • Non-dimmable
 • Schwenkbar (30°)
 • Direct 230 V Mounting
 • Maße: Ø80 mm, 85 mm Höhe
Energy label

64,99242,99

 • Continuously dimmable
 • Schwenkbar (30°)
 • Direct 230 V Mounting
 • Maße: Ø80 mm, 85 mm Höhe
Energy label

64,99242,99

 • Continuously dimmable
 • Schwenkbar (30°)
 • Direct 230 V Mounting
 • Maße: Ø80 mm, 85 mm Höhe
Energy label

56,99206,99

 • Non-dimmable
 • Schwenkbar (30°)
 • Direct 230 V Mounting
 • Maße: Ø80 mm, 85 mm Höhe
Energy label

53,99182,99

 • Dimmable: 100%, 50%, 20%
 • Schwenkbar (30°)
 • Direct 230 V Mounting
 • Dimensions: Ø80 mm, 50 mm height
Energy label

53,99182,99

 • Dimmable: 100%, 50%, 20%
 • Schwenkbar (30°)
 • Direct 230 V Mounting
 • Dimensions: Ø80 mm, 50 mm height
Energy label

53,99182,99

 • Dimmable: 100%, 50%, 20%
 • Schwenkbar (30°)
 • Direct 230 V Mounting
 • Dimensions: Ø80 mm, 50 mm height
Energy label

49,99174,99

 • Non-dimmable
 • Schwenkbar (30°)
 • Direct 230 V Mounting
 • Dimensions: Ø80 mm, 50 mm height
Energy label

49,99174,99

 • Non-dimmable
 • Schwenkbar (30°)
 • Direct 230 V Mounting
 • Dimensions: Ø80 mm, 50 mm height
Energy label

56,99186,99

 • Continuously dimmable
 • Schwenkbar (30°)
 • Direct 230 V Mounting
 • Dimensions: Ø80 mm, 50 mm height

59,99226,99

Lile M – Aufbauspot Set 3-Step dimmbar schwarz

 • Dimmable: 100%, 50%, 20%
 • Schwenkbar (30°)
 • Direct 230 V Mounting
 • Maße: Ø80 mm, 85 mm Höhe

59,99226,99

 • Dimmable: 100%, 50%, 20%
 • Schwenkbar (30°)
 • Direct 230 V Mounting
 • Maße: Ø80 mm, 85 mm Höhe

56,99206,99

 • Non-dimmable
 • Schwenkbar (30°)
 • Direct 230 V Mounting
 • Maße: Ø80 mm, 85 mm Höhe

64,99242,99

 • Continuously dimmable
 • Schwenkbar (30°)
 • Direct 230 V Mounting
 • Maße: Ø80 mm, 85 mm Höhe

64,99242,99

 • Continuously dimmable
 • Schwenkbar (30°)
 • Direct 230 V Mounting
 • Maße: Ø80 mm, 85 mm Höhe

56,99206,99

 • Non-dimmable
 • Schwenkbar (30°)
 • Direct 230 V Mounting
 • Maße: Ø80 mm, 85 mm Höhe

53,99182,99

 • Dimmable: 100%, 50%, 20%
 • Schwenkbar (30°)
 • Direct 230 V Mounting
 • Dimensions: Ø80 mm, 50 mm height

53,99182,99

 • Dimmable: 100%, 50%, 20%
 • Schwenkbar (30°)
 • Direct 230 V Mounting
 • Dimensions: Ø80 mm, 50 mm height

53,99182,99

 • Dimmable: 100%, 50%, 20%
 • Schwenkbar (30°)
 • Direct 230 V Mounting
 • Dimensions: Ø80 mm, 50 mm height

49,99174,99

 • Non-dimmable
 • Schwenkbar (30°)
 • Direct 230 V Mounting
 • Dimensions: Ø80 mm, 50 mm height

49,99174,99

 • Non-dimmable
 • Schwenkbar (30°)
 • Direct 230 V Mounting
 • Dimensions: Ø80 mm, 50 mm height

56,99186,99

 • Continuously dimmable
 • Schwenkbar (30°)
 • Direct 230 V Mounting
 • Dimensions: Ø80 mm, 50 mm height